Акцент на месеца
Общинският съветник от ГЕРБ Екатерина Гаджева: Нека когато говорим за политика, да бъдем отговорни граждани
02.09.2016

С мнозинство в Общинския съвет бе приет планът за финансово оздравяване на община Смолян. Дискусията по темата продължи около час и половина. В нея се включиха и съветниците от групата на ГЕРБ. 
По предложение на ръководителя на групата адв. Филип Топов в сайта на общината трябва да се публикуват всички документи, в това число и тримесечните отчети на кмета относно изпълнението на финансовия план. 
По думите на колегата му Ивайло Халваджиев община Смолян е с „измерена температура“, но тя е вследствие на хронично дълго заболяване, от което в момента се възстановява. Според него ако това е било направено през 2011 г., общината е щяла да е в летално състояние. „Ако обаче тези критерии от МФ бяха въведени в началото на 2017 г., общината нямаше да е във финансово затруднение“, смята Халваджиев. 
„Всички видяхме след измерването на температурата, както беше казано метафорично, какъв е резултатът“, заяви съветничката Екатерина Гаджева. Тя посочи, че в област Смолян за 8 от 10 общини се изисква оздравителен план. „Тези общини са управлявани от различни кметове, имат различно наследство. Но кое е общото? От много време говорим, че областта като цяло е в тежко икономическо състояние“, обясни тя. Според Гаджева неслучайно областта ни е попаднала в Целенасочената инвестиционна програма на правителството в подкрепа на Родопите и други изостанали райони в страната, тъй като районът ни е необлагодетелстван. „ Лично аз приемам изискването за изработване на оздравителен план като комплимент от правителството за нашата област. Без да съм финансист и политик, приемам това като една възможност за по-затруднените общини от необлагодетелствани райони да могат да си помогнат и да изплуват образно казано“, каза тя, визирайки възможността чрез оздравителния план да се ползва безлихвен кредит. „Всичко останало приемам, че е правене на политика, но нека извън правенето на политика, да мислим за населението от региона и това, което правителството се стреми да предостави като възможност“, подчерта Гаджева. 
Относно предложението за отрязване на представителните разходи на кмета според нея това е икономика чрез икономия. „А тя никога не е давала добри резултати. Това са кафетата на гостите, посрещането на посланици и делегации. Можем да ги отрежем, но обикновено последствията не са това, което очакваме“, добави още Гаджева. Молбата й към останалите съветници бе „когато говорим за политика, да бъдем отговорни граждани, защото за това сме се клели и това дължим на обществото“. 
Анита Чолакова припомни, че 500 общински финансисти на форум в Пампорово се обединили около становището, че с измененията в Закона за публичните финанси и приетите критерии за финансови затруднения на общините им е била измерена температурата, но със счупен термометър. Тя заяви, че в момента община Смолян има проблем основно с два от критериите – просрочените задължения и поетите ангажименти по договори. 
Просрочията са свалени са от 4 на 3 милиона лева, но все още са 9,3% от отчетените през последната година разходи. Трябва да се стопят до 5%. Стойността на поетите ангажименти по договори пък трябва да е под 50% от средногодишния размер на разходите за последните 4 години. Община Смолян обаче далеч преди 2011 година и досега е постоянно с над 200% поети ангажименти. Според нея с безлихвен кредит от МФ може да се погасят част от просрочените задължения и те да влязат в норма, но за поетите ангажименти са нужни поне още 2-3 кметски мандата. 
„С тази стъпка община Смолян би отпаднала като община под пряко наблюдение и очакваме кметът догодина да ни докладва, че нямаме нужда от следващ план за финансово оздравяване“, заяви още Чолакова.